39° / 21° Clar

Pavimentació i clavegueram al camí del Tallat de Montblanquet

La Diputació de Lleida ha atorgat un ajut per import de 65.226,67 € a l'Ajuntament de Vallbona de les Monges per efectuar la connexió d'uns habitatges a la xarxa de sanejament i clavegueram al nucli de Montblanquet i la pavimentació posterior del vial.

DIVENDRES 10 MARÇ 2023

Aquest ajut s'emmarca dins la línia d'ajuts del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d'inversions dels ajuntaments i les EMD del territori de Lleida anualitats 2020-2021.

Amb aquesta actuació s'ha solucionat una problemàtica en un servei bàsic i imprescindible que es considerava ja efectuat, donada l'absència d'un tram de clavegueram en una part de la població, en concret al camí del Tallat i s'ha consolidat el ferm d'una part del vial per millorar-ne l'accessibilitat.

Amb un pressupost de 65.444,21 €, aquesta actuació ha estat finançada per part de la Diputació de Lleida.

Amb la col·laboració de: