13° / 4° Núvols alts

L'Ajuntament de Vallbona de les Monges ha estat beneficiari d'un ajut de 10.147,00 € del l’Agència de Residus de Catalunya, per ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE, anualitat 2020.

El camí d’accés als dipòsits de Vallbona de les Monges, del camí d’accés a Montblanquet i camí d’accés a Rocallaura són camins on cal que s’ha dut a terme una actuació d’arranjament de ferms i vorals per mantenir el seu ús i millorar-ne les condicions físiques.

DIMECRES 11 GENER 2023