26° / 13° Poc tapat

Departament de Cultura - OSIC ajuts per a la conservació i restauració de béns culturals mobles

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura ha atorgat un ajut a l'Ajuntament de Vallbona de les Monges per a l'actuació "Proposta de restauració de la creu de terme de Vallbona de les Monges" amb un import de 3.337,00 €.

DIVENDRES 11 DESEMBRE 2020

La creu de terme de Vallbona és objecte d'una actuació subvencionada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest ajut s'emmarca dins la línia d'ajuts CLT005 per a la conservació i restauració de béns culturals mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2020.

La proposta d'intervenció rau en la necessitat de recuperar l'estabilitat del conjunt perduda al llarg dels anys i així mateix de tractar-la, consolidar-la, reintegrant els volums i protegint-la.

Es tracta d'una peça barroca, del segle XVII, amb un fust octogonal amb el nus decorat amb figures de sants alternades amb motius vegetals i coronat amb una creu llatina de braços trilobulats i decoracions florals.

Amb la col·laboració de: