39° / 21° Clar

AJUT PUOSC 2020-2024 Municipis petits

L'Ajuntament de Vallbona de les Monges ha estat beneficiari d'un ajut de 120.000,00 € del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2020-2024 (PUOSC) en la línia de municipis petits amb l'actuació: Rehabilitació de serveis: millores a la piscina i als vestidors i accés sud al poble de Montblanquet

Actuacions realitzades: a dalt, l'accés sud a Montblanquet i a baix, les piscines municipals.
Actuacions realitzades: a dalt, l'accés sud a Montblanquet i a baix, les piscines municipals.

DIJOUS 06 JUNY 2024

En aquesta línia d'ajuts s'ha dut a terme dues actuacions. En la primera, s'ha realitzat millores a les piscines municipals, concretament als vasos i als vestidors.

En la segona s'ha millorat l'accés sud al nucli agregat de Montblanquet.