L'entitat

Diputació - Marge esquerra del vial d'accés al nucli de Rocallaura

MARGE ENTRADA.jpg