EMD

Reglaments i normatives

Taxa sobre la concessió i el manteniment del drets funeraris, i la conservació i el manteniment del cementeri municipal de Rocallaura.

Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública