EMD

Reglaments i normatives

Ordenança fiscal nº2

Taxa sobre la concessió i el manteniment del drets funeraris, i la conservació i el manteniment del cementeri municipal de Rocallaura.

Document Actions