Actualitat

Subvencions per al pagament del lloguer de persones grans corresponent a l'any 2022

DILLUNS 28 FEBRER 2022

Per al vostre coneixement, us informem que s'ha publicat la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer de persones grans corresponent a l'any 2022.

 

Subvenció:

Entre 20,00 i 200,00 euros al mes (lloguer just)

 

Termini:

Des del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o electrònicament a través de la web on també trobareu tota la informació:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Ingressos:

Per al càlcul de la subvenció es tindrà en compte els ingressos computables en la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020.

Per a més informació, us podeu adreçar al Consell Comarcal de l'Urgell.