26° / 12° Núvols alts

PUNT DE RECOLLIDA D'ENVASOS FITOSANITARIS

Atesa la necessitat d’implantar mecanismes que facilitin la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en el terme municipal de Vallbona de les Monges i que l’empresa Sigfito Agroenvases, SL, disposa de l’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya per actuar com Sistema Integrat de Gestió (SIG) de residus d’envasos i envasos usats de productes fitosanitaris, de conformitat amb el que s’estableix en el RD 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris i en els corresponents Reglaments vigents, l'Ajuntament de Vallbona de les Monges disposa d'un conveni de col•laboració amb i SIGFITO AGROENVASES, SL, per implantar mecanismes que facilitin la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en el terme municipal de Vallbona de les Monges. Així doncs, des del 2013 es disposa d'un espai específic per rebre els envasos buits i secs de productes fitosanitaris, emmagatzemar el envasos i coordinar amb l’empresa les retirades periòdiques.

Adreça: C. Sant Bernat, (Magatzem)

Telèfon: 973330260

Horari: Cal contactar amb l'Ajuntament prèviament. 

LOGO SIGFITO I web.JPG

Document Actions