39° / 21° Intervals de núvols

En xifres

Característiques

Partit judicial CERVERA    

Comarca  URGELL

Extensió en km2   44,97 Km2  

Altitud     485 m

Capital de comarca   TÀRREGA

Distància a Lleida     55km 

En aquest enllaç es pot visualitzar les estadístiques de l'IDESCAT referents al municipi de Vallbona de les Monges.

Població

Habitatges i llars

Sectors econòmics

Treball

Cultura i esports

Eleccions

Medi ambient

etc.

Vallbona de les Monges

Codi
252385
Comarca
Urgell
Població
222
Superfície
34,14
Densitat
6,5
Altitud
481

Superfície (km²)

Municipi
34,14
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
6,5
Comarca
65,5
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
115
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
107
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
222
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
5.799
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
126
Comarca
24.687
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
5.963
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
1.511
Catalunya
256.461

Població

Municipi
222
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
2.927
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
77
Comarca
12.967
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
2.782
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
568
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
115
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
2.872
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
49
Comarca
11.720
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
34
Comarca
3.181
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
943
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
107
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
203
Comarca
26.897
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
8
Comarca
2.592
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
11
Comarca
8.471
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
222
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
215
Comarca
30.175
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
7
Comarca
7.785
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
222
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
111
Comarca
15.010
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
4.234
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
115
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
104
Comarca
15.165
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
3.551
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
107
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
772
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
756
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
3
Comarca
1.528
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
6.415
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
79,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
123
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
147
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
1
Comarca
270
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
219
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
208
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
3
Comarca
427
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
42
Comarca
3.615
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
24
Comarca
3.654
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
15
Comarca
2.892
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
12
Comarca
2.505
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
6
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
96
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-6
Comarca
133
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
19
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-7
Comarca
152
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
545
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
118
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
957
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
-2,6
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-31,25
Comarca
18,1
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-31,25
Comarca
15,66
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
243
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
231
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
238
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
166
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
243
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
53
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
4
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
12
Comarca
199
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
18
Comarca
360
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
19,2
Comarca
15,2
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
22,9
Comarca
33,6
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,6
Comarca
23,9
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
38,3
Comarca
27,3
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
212
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
66,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
212
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,9
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
206
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,6
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
55
Comarca
9.555
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
35
Comarca
7.270
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
90
Comarca
16.825
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
100
Comarca
17.655
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
305
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
3.450
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
670
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
6.565
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
10.995
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
670
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
385
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.835
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
3.180
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.980
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
3.365
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.305
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.350
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
10.995
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
12
Comarca
1.283
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
77
Comarca
9.005
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.036,25
Comarca
1.053,76
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
34
Comarca
3.919
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
33
Comarca
3.878
Catalunya
800.323

Total

Municipi
67
Comarca
7.797
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
136,4
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
203,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
110,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,9
Comarca
937
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
125,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
3
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
1,8
Comarca
603,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
1,2
Comarca
909,1
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
3
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
98
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
197
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
295
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
33,2
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
106,7
Comarca
91,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
474
Comarca
31.002
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.508
Comarca
35.763
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
193
Comarca
326
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.037
Comarca
20.606
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.406
Comarca
5.451
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.563
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.563
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
832
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
15
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
145
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
85
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
135
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
303
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
47
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.563
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
44
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
2
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
166
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
157
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
22
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
65
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
16
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
260
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,74
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
59,9
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
605,21
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74