24° / 12° Intervals de núvols

En xifres

Característiques

Partit judicial CERVERA    

Comarca  URGELL

Extensió en km2   44,97 Km2  

Altitud     485 m

Capital de comarca   TÀRREGA

Distància a Lleida     55km 

En aquest enllaç es pot visualitzar les estadístiques de l'IDESCAT referents al municipi de Vallbona de les Monges.

Població

Habitatges i llars

Sectors econòmics

Treball

Cultura i esports

Eleccions

Medi ambient

etc.

Vallbona de les Monges

Codi
252385
Comarca
Urgell
Població
227
Superfície
34,14
Densitat
6,7
Altitud
481

Superfície (km²)

Municipi
34,14
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
6,7
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
118
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
109
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
227
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
5.704
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
133
Comarca
24.335
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
5.845
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
16
Comarca
1.563
Catalunya
256.427

Població

Municipi
227
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
2.889
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
81
Comarca
12.785
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
2.731
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
577
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
118
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
2.815
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
52
Comarca
11.550
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
34
Comarca
3.114
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
986
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
109
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
205
Comarca
26.795
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
9
Comarca
2.645
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
13
Comarca
8.007
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
227
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
218
Comarca
30.097
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
9
Comarca
7.350
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
227
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
114
Comarca
14.966
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
4.016
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
118
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
104
Comarca
15.131
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
3.334
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
109
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
3
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
142
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
136
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
0
Comarca
278
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
114
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-4
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-6
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-20
Comarca
416
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-8,83
Comarca
1,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,95
Comarca
-1,39
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,88
Comarca
2,62
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
243
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
231
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
238
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
166
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
243
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
4
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
12
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
18
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
22
Comarca
16,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
19,8
Comarca
33,7
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,1
Comarca
23,9
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
37
Comarca
25,9
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
212
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
66,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
212
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,9
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,6
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
206
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
55
Comarca
9.140
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
40
Comarca
7.110
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
95
Comarca
16.250
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
110
Comarca
17.100
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
260
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.300
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
665
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
6.520
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
10.745
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
685
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
390
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.855
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
3.220
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
2.950
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
3.605
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.965
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.230
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
10.745
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
15
Comarca
1.289
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
71
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
866,85
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
34
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
29
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
63
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,1
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,8
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
4,9
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
3
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
1,9
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
4,9
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
121
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
163
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
293
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
477
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.409
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
192
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.492
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.063
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.563
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.563
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
832
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
15
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
145
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
85
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
135
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
303
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
47
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.563
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
44
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
166
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
151
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
19
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
64
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
16
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
250
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,74
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
59,9
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
605,21
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions