27° / 10° Poc tapat

PROJECTE D'ENDERROC DE LA COBERTA I CONSOLIDACIÓ DEL MAGATZEM MUNICIPAL

C. Nou, 43 de Vallbona de les Monges