39° / 21° Clar

Decret prescripcions PE Cobertran

Decret d'Alcaldia núm 018/2021 pel qual s'indiquen els requisits que haurà de complir el Projecte Executiu i l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) del parc eòlic Cobertran