12° / 2° Clar

Informe de la tècnica ambiental

De data 11.02.2021, pel qual es fixen requisits en relació al projecte i a l'EIA.