39° / 21° Clar

Informe de l'Arquitecte municipal

De data 11.02.2021, pel qual es fixen requisits en relació al projecte i a l'EIA.