26° / 13° Poc tapat

Viabilitat i amplitud del projecte - Ponència Energies Renovables

Informes de l'arquitecte, tècnics ambientals i documentació diversa per a la valoració de la Ponència d'Energies Renovables.

Decret d'Alcaldia núm 018/2021 pel qual s'indiquen els requisits que haurà de complir el Projecte Executiu i l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) del parc eòlic Cobertran