Dimarts, 19 De Març De 2019
C. Prat de la Riba, 3, Vallbona de les Monges - 25268
Telèfon: Telf. 973 33 02 60 Fax: Fax. 973 33 07 28

Ordenances fiscals i Reglaments

10/12/2014

1 IMPOST BÉNS IMMOBLES


Informació addicional

10/12/2014

2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


Informació addicional

17/02/2016

3 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES


Informació addicional

10/12/2014

4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESAURBANA


Informació addicional

10/12/2014

5 CONTRIBUCIONS ESPECIALS


Informació addicional

17/02/2015

6 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS URBANÍSTICS


17/02/2015

7 TAXA PRESTACIÓ SERVEI CEMENTIRI LOCAL


17/02/2015

8 TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES


10/12/2014

9 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA


Informació addicional

17/02/2015

10 TAXA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS


10/12/2014

11 DOMINI PÚBLIC


11/10/2018

12 PREUS PÚBLICS


17/02/2015

13 SANEJAMENT


Informació addicional

23/12/2014

14 CARTA DE COLORS


23/12/2014

15 VECHICLES VIA PÚBLICA


23/12/2014

16 GESTIÓ RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ


23/12/2014

17 FITXER DADES PERSONALS


23/12/2014

18 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Informació addicional

23/12/2014

19 REGISTRE D'UNIONS DE FET


23/03/2015

20 ADMINISTRACIO ELECTRONICA


14/01/2015

21 REGLAMENT BAR LOCAL SOCIAL


14/01/2015

22 REGLAMENT OFICINA DE TURISME


14/01/2015

23 REGLAMENT AGROBOTIGA


01/06/2015

24 US EDIFICIS


Informació addicional

17/02/2016

25 PLA IGUALTAT


Informació addicional

Mapa Web