L'entitat

L'entitat

El municipi de Vallbona de les Monges ha anat modificant el seu àmbit territorial i de gestió al llarg dels anys, durant els quals ha incorporat en diversos períodes el nucli agregat de Rocallaura. Rocallaura va estar adscrita a Vallbona de l'any 1920 al 1930 i d'aquesta última data al 1970 es va independitzar. A partir del 1970 va tornar a formar part de Vallbona essent un agregat juntament amb Montblanquet i el terme de Montesquiu. El 2003 es va constituir la EMD de Rocallaura, una Entitat Municipal Descentralitzada.

Document Actions