Actualitat

APROVACIÓ AVANÇ DE MODIFICACIÓ DEL POUM DE VALLBONA DE LES MONGES

ZONES URBANES DE ROCALLAURA La Junta de Veïns en data 05.10.17, va acordar: Aprovar lavanç de la modificació del POUM de Vallbona de les Monges, a les zones urbanes assenyalades a la documentació gràfica, el que es fa públic per a general coneixement. Rocallaura, 16 doctubre de 2017 José A. Colmenero Gómez President

application/pdf PLANOL.pdf — 397 KB

Document Actions