En xifres

Característiques

Partit judicial CERVERA    

Comarca  URGELL

Extensió en km2   44,97 Km2  

Altitud     485 m

Capital de comarca   TÀRREGA

Distància a Lleida     55km 

En aquest enllaç es pot visualitzar les estadístiques de l'IDESCAT referents al municipi de Vallbona de les Monges.

Població

Habitatges i llars

Sectors econòmics

Treball

Cultura i esports

Eleccions

Medi ambient

etc.

Vallbona de les Monges

Codi
252385
Comarca
Urgell
Població
236
Superfície
34,14
Densitat
6,9
Altitud
481

Superfície (km²)

Municipi
34,14
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
6,9
Comarca
64,3
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
122
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
114
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
236
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
138
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
65
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
16
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
236
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
84
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
122
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
54
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
36
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
114
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
216
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
9
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
11
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
236
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
231
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
236
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
120
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
122
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
111
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
114
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
1
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
1
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
20
Comarca
6.290
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
80,3
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
141
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
136
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
0
Comarca
277
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
226
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
232
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
5
Comarca
458
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
89
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-4
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-6
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-11
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-4,37
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-14,11
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
9,74
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
243
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
231
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
238
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
166
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
243
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
51
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
4
Comarca
10
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
12
Comarca
204
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
18
Comarca
362
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21,9
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,3
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,3
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
32,6
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
224
Comarca
25.197
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,6
Comarca
62,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
197
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
87,3
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
204
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,6
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
56,6
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
226
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
57
Comarca
9.207
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
37
Comarca
6.866
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
94
Comarca
16.073
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
103
Comarca
16.817
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
265
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
3.320
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
675
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
6.250
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
10.510
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
715
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
400
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.885
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
3.290
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
3.005
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
3.400
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.915
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.190
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
10.510
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
15
Comarca
1.306
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
71
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
866,85
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
34
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
29
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
63
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,2
Comarca
262,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
129,3
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
5,2
Comarca
1.152,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
131,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
9,1
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
6,2
Comarca
790,3
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
2,9
Comarca
1.102,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
9,1
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
121
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
163
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars

Municipi
293
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
477
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.409
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
192
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.873
Comarca
19.092
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.562
Comarca
5.119
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.361
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
64
Comarca
2.472
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.425
Comarca
46.047
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
886
Comarca
34.994
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
160
Comarca
4.487
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
293
Comarca
2.832
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
21
Comarca
1.245
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.361
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
71
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
47
Comarca
2.071
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
47
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
44
Comarca
1.708
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
434
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
47
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
11.752
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
15.080
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.165
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
3.000
Comarca
366.576
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
9
Comarca
2.096.676
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
8
Comarca
7.112
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
234
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
166
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
151
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
19
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
64
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
16
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
250
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,34
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55,5
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
553,12
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions