9° / 3° Núvols

Reglaments i normatives

Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST BÉNS IMMOBLES

application/pdf OF1_IBI.pdf — 288 KB

Ordenança Fiscal núm. 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

application/pdf OF2_IVTM.pdf — 296 KB

Ordenança Fiscal núm. 3

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

application/pdf icio_3.pdf — 282 KB

Ordenança Fiscal núm. 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESAURBANA

application/pdf OF4_IVTNU.pdf — 315 KB

Ordenança Fiscal núm. 5

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Ordenança Fiscal núm. 6

TAXA PRESTACIÓ SERVEIS URBANÍSTICS

Ordenança Fiscal núm. 7

TAXA PRESTACIÓ SERVEI CEMENTIRI LOCAL

Ordenança Fiscal núm. 8

TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Ordenança Fiscal núm. 9

TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA

application/pdf OF9_AIGUA.pdf — 269 KB

Ordenança Fiscal núm. 10

TAXA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal núm. 11

DOMINI PÚBLIC

Ordenança Fiscal núm. 12

PREUS PÚBLICS

Ordenança Fiscal núm. 13

SANEJAMENT

Ordenança Fiscal núm. 14

CARTA DE COLORS

Ordenança Fiscal núm. 15

VECHICLES VIA PÚBLICA

Ordenança Fiscal núm. 16

GESTIÓ RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ

Ordenança Fiscal núm. 17

FITXER DADES PERSONALS

Ordenança Fiscal núm. 18

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

application/pdf OF18_IAE.pdf — 296 KB

Ordenança Fiscal núm. 19

REGISTRE D'UNIONS DE FET

Ordenança Fiscal núm. 20

ADMINISTRACIO ELECTRONICA

Document Actions