Publicitat ajuts

L'Agència Catalana de l'Aigua finança les actuacions "Millora de la xarxa d'abastament en alta del nucli de Vallbona de les Monges i de Montblanquet" (TES/430/2017).

DILLUNS 08 JULIOL 2019

Les actuacions consisteixen en augmentar el rendiment dels pous en servei mitjançant la seva rehabilitació i garantir-ne el seu correcte funcionament.

Document Actions