Protocols i recomanacions eleccions 14-F

Indicacions i informació rellevant per a tots els electors del municipi de Vallbona de les Monges

DIJOUS 11 FEBRER 2021

Com bé sabeu, el proper dia 14 de febrer se celebraran les Eleccions al Parlament de Catalunya. Aquestes es veuen marcades per la situació actual d’emergència sanitària, que fa que s’hagin de prendre les mesures de protecció corresponents per fer front als contagis per Covid-19.

 

Des del Servei de Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya s’ha elaborat una sèrie de protocols i recomanacions per tal que la població estigui el més protegida possible per aquesta jornada.

 

Per al vostre coneixement, us comuniquem les mesures i protocols adoptats:

 

 • El col·legi electoral es trobarà situat a la sala del local social, on hi haurà una taula amb les paperetes i sobres, la cabina i la mesa electoral.

 

 • S’entrarà únicament per la porta de l’Oficina de Turisme i se sortirà únicament per la porta que dona al Passeig de Montesquiu. A l’entrada de l’oficina de turisme hi haurà el control d’accés, per tal de vetllar per la correcta entrada al local, així com per mantenir l’ordre de la cua exterior que es pugui formar.

 

 • Es recomana que tothom porti el vot preparat de casa, aprofitant la propaganda electoral. Si no es porta, es podrà agafar al mateix col·legi electoral. És obligatori portar mascareta, rentar-se les mans abans de tocar cap papereta (hi haurà gel hidroalcohòlic a la taula de les paperetes). La cabina garantirà la privacitat sense necessitat de passar les cortines.

 

 • Només podrà entrar al local la persona que ha de votar, i un acompanyant si necessita assistència.

 

 • Hi haurà dos circuits marcats per tal que ningú es creui, tant per anar a votar directament, com per agafar el vot. (vegeu plànol).

 

 • D’acord amb les indicacions rebudes de la Generalitat de Catalunya, es recomanen les següents franges horàries de votació:

 •  9.00 h a 12.00 h – Votaran els col·lectius de risc i persones vulnerables (majors de 60 anys).
 • 12.00 h a 19.00 h – Votants no pertanyents als col·lectius de risc, ni en quarantena. 
 • 19.00 h a 20.00 h – Votaran les persones que es troben en quarantena (contagiats, contactes estrets i sospitosos)

 

 • Els votants han de dir els seus cognoms i nom a la Mesa i mostrar el seu DNI o identificació oficial. Si se’ls requereix, hauran de col·locar el seu document oficial d’identificació en una safata, de manera que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries, però no el tocaran en cap cas.

 

 • Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí que retiraran el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran a la persona que emeti el vot que mostri el sobre per comprovar que n’hi ha un de sol. Els votants situaran el vot a l’interior de l’urna.

Document Actions