Ajuts per a la retirada de materials de construcció que continguin amiant

Ajuts per retirada de materials que continguin amiant El Departament de Territori i Sostenibilat ha convocat ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

DIMECRES 08 JULIOL 2020

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l'exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 30 de novembre de 2020.

En el següent enllaç podeu trobar la resolució de convocatòria. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803368.pdf

Les bases reguladores es poden consultar a : http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1068_2020.pdf

Document Actions