19° / 7° Clar

Altres publicacions/Edictes

Informació Coronavirus (COVID-19)

Us fem arribar el materials de sensibilització i informació ciutadana en relació amb el nou CORONAVIRUS (COVID-19). Tots els documents els trobareu dins l'enllaç. Cordialment, Elisabet Riera Bracons

Calendari de cobrança 2020

Nota informativa i calendari

Edicte aprovació definitiva projecte coberta centre de recursos 2a fase

Edicte venda de finques mitjançant subhasta

L’Ajuntament informa que posa a la venda mitjançant subhasta 3 parcel•les urbanes - solars edificables amb ús residencial, ubicats a l’Avinguda de Joan Montseny de Vallbona de les Monges i una altra a Montblanquet. Termini per presentar ofertes: del 17 d'octubre al 28 de novembre inclosos. (més informació al document adjunt).

Elecció del Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a.

S’anuncia la convocatòria pública per a la presentació de candidatures per al nomenament de Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a d’aquest municipi.

application/pdf 02 Edicte.pdf — 303 KB

SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA DE MATERIALS QUE CONTINGUIN AMIANT

L'Agència de Residus de Catalunya ha obert convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya. Les persones que hi puguin estar interessades cal que tinguin en compte que el termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 29 de novembre de 2019. Més informació: http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/ajuts-ARC-amiant

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial col·lectiu per a l'any 2019, i per a cases unifamiliars en el cas de instal·lació d'ascensors i que hi visqui gent gran. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim dia 20 de setembre de 2019.

Edicte projecte definitiu d'enderroc de dues cases ruïnoses

Edicte aprovació definitiva pressupost 2019

Edicte calendari fiscal 2019

Edicte aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 2019

Edicte aprovació de padrons fiscals d'escombraries 2019

Edicte aprovació de padrons fiscals corresponents a la taxa del servei del cementiri local i del servei de recollida d'escombraries anualitat 2019.

EDICTE convocatòria del Ple extraordinàri 11.11.19

Edicte convocatòria al Ple extraordinàri del dia 11.11.19.

EDICTE convocatòria del Ple extraordinàri 11.11.19

Edicte convocatòria al Ple extraordinàri del dia 11.11.19.

Edicte aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020

Edicte aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020

Comunicat d'Alcaldia referent al Coronavirus

12.03.2020

Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

L'ajuntament de Vallbona de les Monges manifesta el seu suport i adhesió al "Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus" que han acordat l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat creada per la pandèmia del Covid-19, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Document Actions